CVO-enquête: waarom is er nog niets gebeurd?

De discussie over vaarpatronen, beheersmaatregelen en non-stop visserij loopt al jaren. Maar het puzzelstukje ‘hoe denkt de vloot erover?’ ontbrak en daarom is er op verzoek van VisNed begin dit jaar door de CVO besloten om een enquête uit te schrijven. Inmiddels zijn de resultaten bekend (stonden onlangs in Visserijnieuws), maar er lijkt nog weinig te zijn gebeurd. Hoe komt dat?

Toen in de CVO-vergadering werd geconcludeerd dat het puzzelstukje ‘hoe denkt de vloot erover?’ moest worden ingevuld, is men daadkrachtig gestart met het uitschrijven van een enquête. De vraag aan wie de enquête moest worden gericht (álle viskotters of alleen de actieve vloot?) en door wie de enquête moest worden ingevuld (de schipper, een bemanningslid of samen?) zijn echter niet vooraf overdacht.

Daarnaast bleek achteraf dat de enquête op een aantal punten anders had gemoeten. Sommige vragen bleken onduidelijk, soms ontbrak er een belangrijke antwoordoptie, sommige vragen waren enigszins sturend. Dit heeft tot gevolg gehad dat de resultaten lastig zijn te interpreteren. De uitslag is niet ‘kristalhelder’. Daar hadden velen wel op gehoopt.

Aan de andere kant is vooraf niets besloten over het proces en de status van de enquête. Zo was er ten tijde van het verzenden van de enquête nog geen besluit gevallen over door wie en hoe de enquête zou worden geanalyseerd en wat er met de uitkomst van de enquête zou gebeuren.

Ten onrechte zijn sommigen er vanuit gegaan dat de enquête de status heeft van een referendum (bijvoorbeeld: als de vissers aangeven dat zij een weekendverbod willen, dan zal er een weekendverbod komen). Dat is een misvatting. Op dit moment is er in de CVO-vergadering nog geen besluit genomen over wat de status van de enquête is of welke vervolgstappen moeten worden gezet.

Een conclusie die we wél kunnen trekken, is dat we als sector van dit proces veel hebben geleerd. Onderzoek doen is een vak, zo bleek maar weer. Als er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van enquêtes, zullen deze veel gerichter worden opgezet en zullen er duidelijke afspraken worden gemaakt over het proces en de status van de resultaten. Anderzijds: achteraf is het altijd makkelijker praten.

Ondanks deze enigszins teleurstellende uitkomst, wil VisNed alle deelnemers van de enquête ten zeerste bedanken. De aandacht en tijd die de deelnemers aan de enquête hebben besteed, is niet onopgemerkt gebleven. Namens de CVO: bedankt!

De resultaten van de CVO-enquête zijn hier te vinden en stonden eerder in Visserijnieuws. Het geeft in ieder geval wel indicaties hoe de vloot in meerderheid over bepaalde zaken denkt. Maar een krachtdadig vervolg geven aan deze resultaten is heel moeilijk, immers ondernemers en PO's hebben hun eigen zelfstandige status en moeten bereid zijn mee te werken aan (vrijwillige) maatregelen. Indien men daartoe niet bereid is, kan alleen iets afgedwongen worden met behulp van de overheid, waar dezelfde overheid heel terughoudend is.

Het is in ieder geval heel belangrijk dat de vissers kennis nemen van de uitkomsten van de enquête en deze ook met elkaar bespreken en richting hun PO-bestuur aangeven hoe men hiermee verder wil gaan.