COVID-19 vaccinaties en gezondheidsverklaringen

In de (vak) pers en op TV verschenen afgelopen week berichten over visserij en COVID-19 over vaccinaties voor zeevarenden en over de gezondheidsverklaringen.

Er is onduidelijkheid vanwege diverse publicaties over vaccinaties en gezondheidsverklaringen. VisNed wil bij dezen wat misverstanden rechtzetten.

Vaccinaties zeevarenden

De koopvaardijsector heeft samen met de baggersector en de pelagische visserij een plan gemaakt voor het vaccineren van hun bemanningen. Het gaat hierbij om schepen die af en toe een Nederlandse haven aandoen en waar bemanningen met heel veel nationaliteiten aan boord zitten.

Voor deze bemanningen is een plan gemaakt waarbij de scheepseigenaren er voor zorgen dat de bemanningen vanaf medio juni in een Nederlandse haven gevaccineerd kunnen worden. Dat kan met één prik, omdat de overheid hiervoor het Janssen vaccin ter beschikking stelt.

Voor de kotter bemanningen is deze regeling niet van toepassing. Zij kunnen via de GGD hun vaccinaties aanvragen op het moment dat hun geboortejaar aan de beurt is. Reden hiervoor is dat de schepen regelmatig in een Nederlandse haven terug keren en dat er ook in het weekeinde wordt gevaccineerd.

Veel kottervissers zullen daardoor nog voor het vaccinatieprogramma van de koopvaardij begint al hun eerste vaccinatie gehad kunnen hebben. Wel zal VisNed onderzoeken of het vaccinatieprogramma toegepast kan worden voor de niet EU-vissers op de Nederlandse vloot die geen oproep krijgen omdat ze geen NL-ingezetene zijn.

Gezondheidsverklaring indienen 

Over het verplicht inleveren van de gezondheidsverklaring heeft VisNed navraag gedaan. De gezondheidsautoriteiten hebben de verplichting nog niet ingetrokken, dus het inleveren blijft verplicht.

Het is een vereenvoudigd en gestandaardiseerd formulier wat snel en ook vanaf de wal ingediend kan worden, het hoeft dus niet vanaf boord. Zodra de verplichting eindigt zal VisNed daarover berichten maar tot die tijd, administratieve rompslomp of niet, moet de verklaring gewoon worden ingediend.

Zoals we eerder bericht hebben, is de visserij gezien de aard van de sector een beroepsgroep die gezien wordt als verspreidingsrisico. Het niet indienen van verplichte formulieren kan er toe leiden dat niet alleen betreffende kotter, maar de hele sector voor de kant wordt gehouden en dat is in niemands belang.