Tweede stilligregeling COVID-19 gevraagd en afgewezen

De COVID-19 maatregelen die genomen worden om de tweede golf in te dammen zijn niet mals. Restaurants in heel Europa zijn dicht met Kerstmis, vieringen worden afgeraden en visprijzen zijn extreem laag. Visserij kan geen gebruik maken van de diverse steunpakketten. VisNed heeft daarom bij LNV aangedrongen op een tweede stilligregeling. Maar helaas kregen we nul op het rekest. 

De tweede COVID-19 golf heeft, in combinatie met goede vangsten, gezorgd voor een implosie van visprijzen. We hadden hoop op openstelling van restaurants tijdens de kerstdagen, maar ook dat gaat niet door.

Ook zijn grote samenkomsten en vieringen vooralsnog verboden, dus het wordt een andere Kerst dan anders. Vanuit de visserij wordt gevreesd dat veel vis de komende tijd voor bodemprijzen de vrieshuizen in gaat.

De PO’s mogen alleen maatregelen treffen mits door LNV goedgekeurd in een PAP-regeling. Daarom heeft VisNed bij LNV gevraagd om een tweede stilligpakket. Een stilligregeling kost relatief weinig en levert veel op, qua beperking van negatieve effecten.

De kosten worden geschat op ongeveer € 8 miljoen en zorgt er voor dat de vrieshuizen niet onnodig gevuld worden. Helaas kon dat verzoek niet op zodanig begrip rekenen dat het in behandeling is genomen. 

Vissers tussen wal en schip

Volgens LNV zouden vissers gebruik kunnen maken van algemene steunregelingen, maar dat is niet zo. Vissers hebben geen omzetdaling die gecompenseerd kan worden met steun op loonkosten, simpelweg omdat ze geen loonkosten hebben.

En deelloonvissers zijn fiscaal wel zelfstandigen, maar geen zzp-ers in de zin van de steunregels. Daarom kan eigenlijk alleen een tweede stilligregeling soelaas bieden, dan kunnen eigenaren hun vaste kosten deels gedekt krijgen en de deelloonvissers krijgen compensatie voor verlies aan.

VisNed blijft aandringen op steun voor een tweede stilligregeling, zowel bij de Minister van LNV, als bij de Haagse Politiek.