COVID-19 steun hard nodig, ook nu

De effecten van de Lockdowns in Europa zijn hard voelbaar in de Nederlandse aanvoersector. De aanvoerwaarde op de visafslagen is in januari 2021 een ruim 31% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel deelloonvissers komen niet in aanmerking voor individuele steun en de situatie wordt steeds nijpender. VisNed roept de minister van LNV op tot een nieuw stilligregeling, om te voorkomen dat de visserij onherstelbare klappen te verwerken krijgt.

Vis, schaal en schelpdieren zijn bij uitstek horeca- en exportproducten, die hard geraakt worden door de Lockdowns in binnen- en buitenland. De bestaande steunregelingen voor ondernemers zijn echter niet bruikbaar voor de visserij en de zelfstandige deelloonvissers. Met de huidige visprijzen, die al langere tijd vanwege COVID-19 onder druk staan, begint de urgentie voor steun bij veel vissers toe te nemen.

De stilligregeling, zoals deze in 2020 is toegepast, gaf tijdelijk lucht aan de ondernemers en ontlastte de markt. Niet alleen gaf het bedrijfstechnisch de hoognodige ruimte, ook voor ondernemers die in de knel zitten en geen gebruik kunnen maken van de reguliere COVID-19 steun, geeft het de mentale ruimte om een plan te maken om met het familiebedrijf deze moeilijke tijd door te komen. 

Wij bepleiten dan ook bij het Ministerie van LNV dat de mogelijkheid sterk in overweging wordt genomen om ook in 2021 een soortgelijke stilligregeling open te stellen. Met een relatief beperkte financiële inzet, kan zo een hoop ellende voorkomen worden.