COVID-19 Marktimpact vis week 13

Update 30 maart 2020 - De uitbraak van COVID-19 heeft gevolgen voor de vraag naar vis, waarbij het effect per vissoort verschillend is. De horecasluitingen hebben gevolgen voor de vraag naar de duurdere vissoorten, zoals tong, griet en tarbot. Tegelijk horen we vanuit de handel juist een lichte stijging in de vraag naar schol. Om de marktontwikkelingen die voortkomen uit deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden, hebben de PO's wekelijks contact.

Met name de markt voor tong en tarbot/griet heeft te maken met sterk verminderde vraag. Daarom is in CVO verband op basis van het bijgestelde Productie en Afzet Programma (PAP) voor week 13 besloten tot de volgende regeling:

In week 13 (maandag 23 maart 2020 - zondag 29 maart 2020) geldt voor vissersvaartuigen die meer dan 500 (vijfhonderd) kilogram tong per week aanlanden, dat ze maximaal 80 (tachtig) uren buiten de haven mogen zijn. Deze uren mogen naar eigen inzicht worden ingedeeld. De regeling is van toepassing voor alle leden van een Nederlandse PO, inclusief vlagboten.

Voor komende week wordt deze regeling verlengd, en luidt dan:

In week 14 (zondag 30 maart 2020 00:00 uur– zondag 5 april 24:00 uur) geldt, voor vissersvaartuigen die meer dan 500 (vijfhonderd) kilogram tong per week aanlanden, dat ze maximaal 100 (honderd) uren buitengaats mogen zijn. Voor de haven van Stellendam geldt in plaats van de havenhoofden de uiterton “Brammetje”. Er geldt GEEN rederijregeling (overdragen van uren). Deze uren mogen naar eigen inzicht worden ingedeeld. (regeling is na CVO overleg geupdatete op 30 maart 2020)

Bij een overschrijding van het aantal uren wordt door de PO een sanctie toegepast van € 1.000,00 per uur. Dat geldt voor zowel week 13 (met terugwerkende kracht) als week 14.

Voor vragen en toelichting kunt u contact opnemen met uw PO.