Controleverordening: 50 kilo regel komt te vervallen

Het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft laten weten dat met ingang van 1 januari alle vangsten ten laste van de quota komen. Tot nu gebeurde dat niet met vangsten tot 50 kg levend gewicht. Als overgangsmaatregel geldt voor de individueel toegekende quota dat deze belasting in gaat op 1 januari 2021. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van een nationale reservepot.

Afgelopen maandag had het Ministerie van LNV overleg met VisNed, NetVISwerk en LIFE over hun veranderde aanpak van de 50 kg regel. Pim Visser was er namens VisNed en Johan Schilder namens onze partner NetVISwerk. Voor de leden van de bij VisNed aangesloten PO’s betekent deze maatregel vooral dat er ongeveer 10 ton extra aan rog gediscard zal worden, wat in totaal ongeveer € 25.000 aan besomming zal schelen.

Voor kleinschalige vissers die tong en kabeljauw aanlanden zonder quotum te hoeven huren is sprake van een extra kostenpost die per bedrijf verschilt. De organisatie van kleinschalige vissers gaat hier een berekening voor maken. Het Ministerie van LNV becijferde een extra kostenpost van ongeveer € 500 - € 1.000 per jaar.

Nieuwe EU controleverordening: drie pijnpunten

Op dinsdag besprak de focusgroep van de Noordzee Adviesraad (NSAC) het EU-voorstel voor de nieuwe controleverordening. Die bespreking was in Brussel waar onze Deense collega’s een kantoor hebben in het EU 'landbouwhuis’. Namens de VisNed PO's bracht Pim Visser drie hoofdpunten in voor de discussie: de nieuwe bepalingen rond het wegen, de controle op motorvermogen en de naleving van de aanlandplicht.

Op de eerste twee punten was er een gemengd resultaat. Het blijkt dat de toelichting vanuit de Europese Commissie veel ‘maatwerk’ mogelijk maakt, wat tot een werkbare oplossing leidt voor aanvoerders die hun vis per as bij de afslag aanleveren. Met name goed nieuws voor de aanvoerders op de Urker, IJmuider en Scheveningse Visafslag.

Minder goed ging het gesprek over controle op motorvermogen. Vanuit VisNed werden de ervaringen van de Werkgroep Motorvermogen ingebracht, maar daarvoor was bij de ambtenaren uit Brussel geen enkel begrip. Hun gebrek aan technische kennis over dieselmotoren breekt ons hier enorm op. Het ziet er naar uit dat we via de Europarlementariërs aan de slag moeten om hier uitvoerbare en naleefbare regelgeving te krijgen.

Controle op aanlandplicht

Op het terrein van de aanlandplicht was er wederom een confrontatie met de vertegenwoordiger van het Wereldnatuurfonds. WNF blijft er op hameren dat het een kwestie van tijd is om de aanlandplicht werkbaar te krijgen, maar VisNed is ervan overtuigd dat dit onmogelijk is. Deze aanlandplicht (artikel 15 van de EU - GVB - verordening) kan en zal nooit en te nimmer werkbaar zijn. Daarom moet er een andere bepaling komen. Een werkbare discardsban in plaats van een botte aanlandplicht.

Van aanlanden naar registreren

De PO's die aangesloten zijn bij VisNed werken voluit mee aan het project Fully Documented Fisheries, met als motto: ‘van aanlanden naar registreren.' Met goede registratie van discards en een uitzondering op basis van hoge overleving wordt de situatie omtrent de aanlandplicht werkbaar. Minister Schouten heeft haar erkenning en waardering uitgesproken voor de inzet van deze ondernemers, die voor hun collega's de hete kastanjes uit het vuur halen.