Black Box garnalen: Controle en Handhaving

De correcte werking van de black box in de garnalenvisserij is al geruime tijd bron van zorg en onderwerp van overleg. Ook wordt al lang gezocht naar het juiste systeem van handhaving door en vanuit de sector zelf. Op beide terreinen wordt nu gelukkig goede voortgang gemaakt. Dat moet voor het einde van dit jaar tot een goed werkend ‘gelijke monniken gelijke kappen’ systeem van controle en handhaving leiden.

Dat toezicht op het respecteren van gebiedssluitingen is een voorwaarden uit de NB wet vergunning. Maar de urenregelingen uit het PAP plan garnalen moeten ook eenduidig gecontroleerd en gesanctioneerd worden. Die controle en handhaving gaat onafhankelijk worden, georganiseerd vanuit de sector, maar wel ‘op afstand’ om te vermijden dat ‘slagers hun eigen vlees keuren’.

Daarvoor zijn drie voorwaarden: er moet een technisch goed werkend systeem zijn, er moet goede en eerlijk werkende juridische regels zijn en er moet gelijk speelveld in de uitvoering zijn. Alle garnalenvissers moeten meedoen. Dat laatste is in elk geval geregeld, want alle PO’s en de Stichting Visserij en Natuur hebben hun deelname bevestigd, dus de hele sector wordt afgedekt. Ook buitenlandse vissers moeten meedoen, als ze in onze N2000 gebieden willen vissen.

De Techniek

Helaas is gebleken dat niet alle systemen foutloos werken. Plaatsbepaling is goed geregeld, maar de indicatie ‘vissen’ of ‘niet vissen’ werkt niet overal gestroomlijnd en is te beïnvloeden. Een oplossing hiervoor ligt binnen handbereik, maar enkele (kleine maar belangrijke) problemen moeten nog worden bekeken. De verwachting is dat dit dit jaar nog is geregeld en de techniek toepasbaar is.

Levertijden van aanvullende en vervangende apparatuur wordt nu als belangrijkste bottleneck gezien. Zodra een definitieve oplossing voor ‘varen of vissen’ is aangereikt door de leveranciers en na testen is geaccepteerd, zullen we berichten over de invoering op de vloot.

Juridisch

In opdracht van LNV heeft Noor Visser de juridische situatie rondom privaat toezicht heel helder in kaart gebracht. Er zijn op basis van haar rapportage principe afspraken gemaakt, die nu verder worden uitgewerkt. Daarvoor is door LNV Ed de Heer ingeschakeld.

De Heer werkt nauw samen met de Stichting Visserij en Natuur, VisNed en PO Vissersbond aan een opzet die de goedkeuring van alle Vibeg partners, de NVWA en het Openbaar Ministerie kan wegdragen. Een werkwijze die niet al te ingewikkeld is, die eerlijk is, die onafhankelijk is, die dubbele beboeting voorkomt en die een gelijk speelveld voor alle vissers garandeert.

Op dit gebied worden inmiddels grote stappen voorwaarts gezet, zodat de manier waarop het private toezicht geïmplementeerd kan worden eind oktober bekend is. Dan zijn er nog formaliteiten te vervullen, zoals het oprichten van een stichting en het benoemen van de bestuurders en toezichthouders, maar het einde van een lang traject is in zicht. Dat moet ook wel, want de gemaakte afspraken dateren van heel lang geleden en het wordt de hoogste tijd dat het private toezicht nu van de grond komt.

Vanuit het VisNed team is Nathanaël Middelkoop (nmiddelkoop@visned.nl) contactpersoon voor dit dossier.