Certificaat schepen 500 GT en meer

Op 31 december 2018 is er een Europese Verordening in werking getreden die Europees gevlagde vaartuigen van 500GT en meer verplicht een inventarisatie van gevaarlijke materialen uit te laten voeren. Dit wordt gedaan met het oog op het in de toekomst veilig en milieuverantwoord kunnen slopen en recyclen van schepen. Na deze inventarisatie ontvangt het betreffende visserijbedrijf hier een certificaat van. 

Zoals in onze nieuwsbrief van 18 maart 2020 al gemeld, hebben schepen van 500GT en meer een ‘Certificaat Inventaris Gevaarlijke Materialen aan boord’ nodig. Op een nieuwbouw schip dat gaat varen onder EU-vlag moet sinds 31 december 2018 een actueel inventariscertificaat van gevaarlijke materialen aanwezig zijn. Voor bestaande EU-schepen is het inventarisatiecertificaat verplicht vanaf 31 december 2020.

Schepen uit niet-EU-landen (bijv. Brits gevlagde schepen) die 500GT of meer hebben moeten ook per 31 december 2020 bij het aandoen van een Europese haven beschikken over een inventaris van gevaarlijke materialen. Deze verplichting geldt niet voor schepen die kleiner dan 500GT zijn. Voor schepen groter dan 75 meter is er een aparte regeling.

In het overleg met ILT heeft VisNed op dit onderwerp gepleit voor een vrijstelling van deze verplichting voor vissersvaartuigen. Daarbij is gewezen op het beperkte aantal vissersvaartuigen wat het betreft, de aanzienlijke kosten die dit met zich meebrengt die eens in de vijf jaar terugkeren en het gebrek aan capaciteit bij de klassenbureaus om iedereen op tijd te voorzien van een dergelijk certificaat.

Helaas ziet ILT geen ruimte in de Europese Verordening om als lidstaat Nederland een uitzondering te maken voor vissersvaartuigen hierop.

De eigenaar van een Nederlands schip kan het inventariscertificaat in Nederland aanvragen bij een erkend klassenbureau. Voor een overzicht van de erkende klassenbureaus [klik hier]. Een inventariscertificaat is maximaal 5 jaar geldig.

Wanneer tussentijds aanpassingen worden gepleegd aan het schip die van invloed zijn op een van de in de lijst genoemde gevaarlijke materialen moet de inventarisatie opnieuw worden uitgevoerd. Voor het overzicht van gevaarlijke stoffen [klik hier].