C188 over arbeidstijden en rusturen

Het C188 verdrag, dat in Nederland in november van kracht wordt, stelt eisen op het gebied van arbeid- en rusttijden. Deze regels zijn bedoeld om de veiligheid op de vloot te vergroten. In andere sectoren zijn soortgelijke regels al tientallen jaren van kracht. Hieronder nogmaals een overzicht wat de regels zijn.

De rusturen moeten door alle bemanningsleden zelf worden bijgehouden. Onderstaande regels gelden voor personen van 18 jaar en ouder.

  • Het verdrag eist dat opvarenden minimaal 10 uur rust per etmaal en 77 uur rust per week krijgen. Daarbij mag het gemiddeld aantal arbeidsuren per week niet meer dan 48 uur bedragen over de periode van een jaar.
  • Bemanningsleden die onderdeel zijn van een maatschap moeten ook minimaal 10 uur rust per etmaal en 77 uur rust per week krijgen, maar zijn vrij deze zelf in te delen. Let er wel op dat een rustperiode pas telt als deze minimaal een uur duurt.
  • Voor opvarenden die in loondienst (werknemers) zijn, geldt dat deze 10 uur rust alleen in een aaneengesloten blok van minimaal 6 uur en een aaneengesloten blok van de resterende uren rust mag worden opgedeeld.

LET OP: Wanneer één van de opvarenden in loondienst is (bijvoorbeeld een uitzendkracht), gelden de arbeid- en rusturenregels voor deze persoon ook voor alle overige bemanningsleden aan boord. Het doet er dan niet toe dat zij individueel vennoot zijn in een maatschap.

Administratie

Voor het bijhouden van de arbeid er rusturen kunt u deze Excel sheet gebruiken. Gezien de toenemende administratieve vereisten is het de overweging waard gebruik te maken van Marad. Marad maakt het mogelijk onder andere de urenadministratie te voeren en te bewaren voor het geval erop gecontroleerd wordt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jurie Romkes telefoon (0527-684141) of mailen (jromkes@visned.nl).