BTS-survey binnenkort van start; opnieuw 7 weken een visserman mee

Maandag 30 juli start het onderzoeksvaartuig Tridens met de Beam Trawl Survey (BTS), de jaarlijks terugkerende bestandsopnames met het boomkorvistuig. Evenals vorig jaar doet de Tridens het volledige programma dat 7 weken duurt. Alle weken vaart er een visserman mee als waarnemer.

Belangrijkste doel van de BTS-survey is de bemonstering en het daardoor verkrijgen van een visserij-onafhankelijke schatting van de dichtheid van de meest algemene leeftijdsgroepen van de soorten tong, schol, tarbot, griet en tongschar. De uitkomsten van de BTS-survey worden gebruikt voor de bestandschatting van tong en schol die door de ICES-werkgroep van Noordzee en Skagerrak (WGNSSK) wordt uitgevoerd.

De eerste 3 weken worden de kustwateren van Nederland, Duitsland en Denemarken bemonsterd. Dit gebeurt met het 8-meter boomkortuig zonder schotjes. Vanaf week 34 wordt, gedurende 4 weken, het min of meer vaste Tridens-programma afgewerkt in de Centrale, Noordelijke en Zuidelijke Noordzee.

Naar aanleiding van de oproep in de VisNed-nieuwsbrief kwam een goede respons van vissers verspreid over het hele land, meer zelfs dan we konden plaatsen. Na wat schuifwerk is het volgende schema opgesteld:

Week 31;       Meindert de Boer PH 63

Week 32;       Loed Zijlstra HD 36

Week 33;       Jan de Boer E 104

Week 34;       Albert Romkes UK 24

Week 35;       Jan Drijver TX 9

Week 36;       Jacob de Boer UK 33

Week 37;       Jaap Tanis GO 38

De netten die gebruikt worden zijn net als voorgaande jaren voor aanvang van de surveys naar Urk gebracht waar zij in de nettenschuur van rederij De Boer nagekeken en visklaar gemaakt zijn.

VisNed hecht grote waarde aan deze Onderzoekssamenwerking. Projectleider Ingeborg de Boois, de onderzoekers, waarnemers en bemanning van de Tridens worden dan ook veel succes toegewenst!