Brievenbus weer toegestaan

Het gebruik van de brievenbus ter vervanging van de verplichte zeeflap is op de Waddenzee weer toegestaan voor de periode van drie maanden. Deze brievenbus dient evenals de zeeflap ter vermindering van de hoeveelheid ongewenste bijvangst, maar is gebruiksvriendelijke in de zomermaanden wanneer er veel sprake is van zeewier. 

 De letterlijke tekst in de Wnb-vergunning luidt: 

Het gebruik van een brievenbusnet in plaats van de zeeflap is enkel binnen het Natura 2000 Waddenzee toegestaan. Toepassing in dit gebied is uitsluitend mogelijk in de maanden juni, juli en augustus. Voor een eventuele afwijking van deze periode dienen de aanvragers een gezamenlijk verzoek in per post of per e-mail (wetnatuurbescherming©minez.nl), ter schriftelijke instemming door het bevoegd gezag. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een deugdelijke ecologisch-inhoudelijke onderbouwing. In een aanvullend besluit op de onderhavige vergunning zal de eventuele instemming voor dit afwijkend gebruik vastgelegd worden. 

Hinder van zeewier in de zomer

Zeewier zorgt in de zomer voor veel hinder voor garnalenvissers, het verstopt de netten en vermindert daarmee de werkzaamheid van het net. Een zeeflap vol zeewier is lastig schoon te krijgen. Met oog daarop is het zogeheten 'brievenbusnet' ontwikkeld, met eenzelfde werking, maar wel makkelijker in gebruik. Deze brievenbus mag op het Wad gebruikt worden vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020.