Brief Sectorraad over nieuwe bemanningseisen per 1 april

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft nieuwe bemanningsregels voor de visserij vastgesteld. Het nieuwe Besluit Zeevarenden Handelsvaart en Zeilvaart, dat per 1 april 2019 van kracht wordt, is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanleiding hiervoor is de ratificatie door Nederland van de internationale richtlijn voor training en opleidingen van vissers, The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F 1995).

Het Besluit Zeevarenden moet daarom in lijn worden gebracht met het STCW-F verdrag, want wetgeving mag nooit strijdig met elkaar zijn. Dit nieuwe Besluit Zeevarenden vereenvoudigt het erkennen van visserijvaarbevoegdheden tussen landen. Daarnaast is dit nieuwe Besluit er ook op gericht de veiligheid aan boord te bevorderen.

Veel inzet in een langdurig proces

De implementatie van de STWC-F verdrag heeft lang op zich laten wachten. Jaren van overleg en onderhandelingen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn hieraan voorafgegaan. Uiteindelijk is eind vorig jaar de definitieve conceptversie vastgesteld, welke recent is gepubliceerd. Veel werk is verzet door zowel het Ministerie als de Stichting Sectorraad Visserij en in het bijzonder door voorzitter Ment van der Zwan.

In de Sectorraad zijn verenigd de Redersvereniging voor de Zeevisserij, vakbond CNV, VisNed en de NVB. Maar ook andere partijen zijn door het Ministerie betrokken in het proces zoals Netviswerk en LIFE. Communicatie over de exacte wijzigingen van het nieuwe Besluit ten opzichte van het vorige was lang niet mogelijk, aangezien de vaststelling van de exacte inhoud lang op zich heeft laten wachten.

Kleinschalige vissers uitgesloten

Ondanks de wens van de visserijsector om goede bemanningsvoorschriften voor alle vissers te krijgen, is het nieuwe Besluit Zeevarenden Handelsvaart en Zeilvaart niet van toepassing op bemanningen van schepen tot 12 meter. In de komende jaren zal hiervoor een aparte regeling worden getroffen door het Ministerie. De Sectorraad had dit liever anders gezien, want het is nu onduidelijk waar deze vissers mee te maken krijgen.

Vanuit de Sectorraad zijn samen met kleinschalige vissers voorstellen gedaan om dit goed te regelen in het nieuwe besluit, maar dat is helaas niet gelukt. Voor deze vissers geldt overigens wel de verplichting om in het bezit te zijn van een certificaat Basisveiligheid voor vissers (BS-T) en men moet een Medische keuring zeevaart ondergaan.

Uitwisselbaarheid

Het is vanaf 1 april 2019 eenvoudiger om buitenlandse bemanningen met vaarbevoegdheid aan te trekken uit landen die het STWC-F ook hebben geratificeerd. Om dat mogelijk te maken moet Nederland met de betrokken landen wel afspraken maken. Het gaat bijvoorbeeld om landen als Polen en België. Het Ministerie heeft toegezegd om hier snel werk van te maken, waardoor het voor Nederlandse visserijondernemers mogelijk wordt om Poolse en Belgische bemanningsleden in te zetten.

Vereisten

Tot nu toe waren uitsluitend de bemanningsleden aan wie in de alarmrol van het vissersvaartuig een veiligheidstaak werd opgedragen verplicht het certificaat Basisveiligheid voor vissers (BS-T) te bezitten. Vanaf 1 april 2019 geldt deze verplichting voor ieder bemanningslid aan boord van een vissersvaartuig. Aangezien er voor BS-T geen herhalingsplicht geldt, zijn reeds behaalde certificaten onbeperkt geldig.

Op het gebied van medische certificaten moet men voor een vaarbevoegdheid voor beperkt vaargebied beschikken over een certificaat Medische eerste hulp aan boord. Wanneer men een vaarbevoegdheid heeft voor onbeperkt vaargebied moet men in het bezit zijn van het certificaat Medische eerste hulp aan boord en naar gelang de functie (schipper, plaatsvervangend schipper etc.) aan boord ook het certificaat Medische zorg aan boord.

Ook bemanningsleden zonder vaarbevoegdheid die zijn aangewezen om medische hulp aan boord te verrichten dienen ook in het bezit te zijn van een certificaat Medische eerste hulp aan boord. Er zijn een aantal aanvullende certificaten toegevoegd in het nieuwe besluit waaraan de schipper, plaatsvervangend schipper en de stuurman werktuigkundigen naar gelang lengte schip, motorvermogen, vaargebied etc. moet voldoen.

Het gaat hierbij om het certificaat Reddingsmiddelen en het certificaat Brandbestrijding voor gevorderden.De samenstelling van de bemanning (aantal en vaarbevoegdheden) verandert niet door het nieuwe besluit. Hierover is veel overleg geweest tussen de partijen. De voorschriften die vanaf 1 april 2019 gelden, blijven een veilige vaart mogelijk maken en voldoen aan het STWC-F. 

Bovengenoemde wijzigingen in het nieuwe Besluit Zeevarenden zijn van algemene aard. Het voert te ver in deze brief uitgebreid in te gaan op de exacte wijzigingen die voor u van toepassing zijn. Dit kan verschillen naar gelang de lengte van het schip, het motorvermogen, vaargebied etc.

Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met uw organisatie om het Besluit Zeevarenden verder toe te kunnen lichten. Daarnaast is de verwachting dat de reeds aangekondigde brief van KIWA hier ook meer duidelijkheid over zal geven.

Vragen of meer informatie?

Vissers met vragen over het nieuwe besluit of aanvragen van vaarbevoegdheden kunnen contact opnemen met hun belangenorganisatie. De NVB en de bij VisNed aangesloten PO’s kunnen u ondersteunen bij de aanvraag vaarbevoegdheidsbewijs of bemanningsadvies.

Redersvereniging voor de Zeevisvaart
Cor Blonk, 06-51575426

NVB
Ewelina Pietrzak & Derk Jan Berends, 0527-698151

VisNed
Nathanaël Middelkoop & Jurie Romkes, 0527-684141

CNV Vakmensen
Wietze Kampen, 06-51203004 & Gert Koster, 06-51394587