Branche RI&E voor de kottervisserij officieel erkend en beschikbaar!

Het heeft even geduurd maar de erkenning van de digitale RI&E voor de kottervisserij is eindelijk een feit. VisNed is blij dat het werk van de werkgroep uit de Sectorraad Visserij een mooi resultaat heeft opgeleverd. De digitale RI&E tool is vanaf nu dan ook beschikbaar voor alle kottereigenaren om online in te vullen.

Op dit moment gebeuren er nog té veel (bijna) ongelukken in de visserij en we willen met z'n allen dat daar iets aan gebeurd. Dat betekent dat veiligheidsvraagstukken scherper op het netvlies moeten komen bij alle betrokkenen. Het invullen en doorlopen van de RI&E dwingt de gebruiker ertoe dat actief nagedacht moet worden over de situaties die zich aan boord kunnen voordoen en hoe deze te verbeteren zijn. We roepen ondernemers dan ook op om dit in samenspraak met de bemanningen te doen.

Verplicht
De RI&E is een wettelijke verplichting voor alle ondernemingen met werknemers die ook geldt voor de maatschappen in de kottervisserij. Het grote voordeel van de erkenning als Branche RI&E is dat nu niet alle ondernemers hun RI&E individueel hoeven te laten toetsen. Dat is nu dus al gebeurd voor de kottersector als geheel en bespaart veel tijd en kosten. Kottereigenaren hoeven de RI&E nu alleen nog maar zelf in te vullen en aan boord te hebben. De RI&E is online te vinden en in te vullen, ga hiervoor naar www.RIE.nl en zoek op kottervisserij.

Ondersteuning bij het invullen
De afgelopen periode is door de werkgroep veel werk gestopt in het beschikbaar maken van ondersteunend materiaal voor de ondernemers die een RI&E moeten opstellen. Alle benodigde informatie voor het doorlopen van de RI&E is via www.VistIkHetMaar.nl beschikbaar gesteld. VisNed leden die wat extra hulp nodig hebben of met vragen zitten kunnen hiervoor via het VisNed-secretariaat contact opnemen met David Ras.

Voor meer informatie over de RI&E verwijzen wij naar het artikel in Visserijnieuws van deze week.