Windpark Borssele: informatie via VisNed

Na het constructieve overleg in Vlissingen op 1 april is er een goede uitwisseling van informatie ontstaan met de bouwers van het windpark Borssele. Zij sturen wekelijks of tweewekelijks de update van de geplande activiteiten, waarmee verrassingen op zee voorkomen kunnen worden. De komende anderhalf jaar zijn er veel bouwactiviteiten voor de Zeeuwse kust. Soms intensief, soms zijn het alleen surveys. Informatie over activiteiten gekoppeld aan windpark Borssele wordt via VisNed en de aangesloten PO's gedeeld.

In de betreffende regio ontvangt PO Delta Zuid de updates over Borssele en zorgt voor verspreiding onder haar leden. Op verzoek kan het VisNed secretariaat deze informatie ook breder uitzetten.  

Informatie over alle windparken in aanbouw.

Wanneer VisNed informatie ontvangt over windparken in aanbouw, is deze informatie ook voor onze leden beschikbaar. Over de plannen voor East Anglia, Norfolk Vanguard en Doggersbank krijgen we nu ontwerp-informatie en zal VisNed ook tijdens de bouw nautische informatie krijgen. Van Duitse, Deense en Belgische parken (in aanbouw) ontvangen we tot op heden weinig, met oog hierop is VisNed zelf actief op zoek naar informatie.

Interesse in nautische berichten?

VisNed werkt samen met Dirk Pijl, die voor verwerking in zijn updates zorgt. Mocht u interesse hebben voor directe doorzending van de nautische berichten over windparken via VisNed, neem dan contact op met David Ras, Email: dras@visned.nl