Borgstellingsregeling agrarische sector ook voor visserij

We willen onze leden erop wijzen dat de borgstellingsregeling van de overheid, met oog op COVID-19 impact, ook opengesteld is voor visserijondernemers. Hier wordt nog weinig gebruik van gemaakt. 

De borgstellingsregeling is voor de visserij een nieuwe vorm van ondersteuning. De staat garandeert aan uw bank de terugbetaling van (een deel van) een lening. Maar onbekend maakt kennelijk onbemind, want er wordt nog maar weinig gebruik van gemaakt. Vraag daarom bij uw bank of financieel adviseur naar de mogelijkheden van dit instrument. Zie voor meer informatie de website van LNV over het Borgstellingskrediet.