BO Garnalen past heffing aan

De Brancheorganisatie Garnalen (BOG) heeft in haar laatstgehouden vergadering besloten tot een aanpassing van de heffing die aanvoerders en handelaren afdragen.

Het bestuur van de BOG bestaat uit vertegenwoordigers van PO’s, visafslagen en handelaren. De BOG houdt zich onder andere bezig met toezicht op de handelsnormen en bepalingen uit het MSC-managementplan. Hiervoor is de toezichthouder Control Union ingehuurd.

De BOG is in 2017 gestart met haar werkzaamheden en hierbij zet zij zich in om in gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende schakels in de keten de markt voor Noordzeegarnalen te verbeteren.

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het promoten van de Noordzeegarnaal als duurzaam en heerlijk voedsel uit zee.

Ter financiering van de werkzaamheden en het toezicht werd bij de start van de BOG een heffing ingesteld van 3 €cent per kg bij aanvoerder en handelaar. Enkele jaren later werd financieel een aanzienlijk overschot gerealiseerd wat leidde tot een verlaging tot 1 €cent voor beide partijen in de keten.

In de laatstgehouden vergadering moest geconstateerd worden dat het overschot weggewerkt was en dat een tekort dreigde als de heffing niet aangepast werd. Vandaar is besloten om de heffing voor aanvoerder en afnemer op 2 €cent per kg te zetten.

De aanpassing is met ingang van maandag 25 oktober jl. doorgevoerd.

De BOG heeft niet het voornemen om winsten te realiseren en dikke potten te vormen maar de jaarlijkse kosten verbonden aan toezicht op handelsnormen en MSC-regels voor de garnalensector moeten wel via dit systeem van heffingen gefinancierd worden. 

Alleen op deze manier kan de BOG haar verantwoordelijkheid nemen richting de partijen in de keten en de diverse overheidsinstanties.

Indien garnalenvissers vragen hebben kunnen zij zich richten tot hun PO.