Bericht van de Kustwacht: Het licht op het Platform Goeree wordt gedoofd

Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat het ‘Vuurtorenlicht van de Goeree’ op korte termijn moet worden vervangen. De kosten voor het vervangen van het licht zijn dermate hoog dat er een overleg is geweest via de Scheepvaart Adviesraad Noordzee (SAN) onder de diverse belangengroepen over nut en noodzaak van dit Vuurtorenlicht. Ook VisNed is geconsulteerd. Samen met o.a. de Watersport waren wij voor vervanging, toch gaat dit licht uit.

 

De directeur van de Kustwacht is het bevoegde gezag binnen dit gebied en heeft de informatie uit alle commentaarrondes verwerkt. De conclusies is dat er geen noodzaak is om het Vuurtorenlicht van de Goeree te laten branden.

De meeste partijen, waaronder het Loodswezen en de Koopvaardij gaven aan dat er voldoende elektronische informatie beschikbaar is. Bovendien speelt mee dat het gehele platform op termijn zal worden verwijderd.

Markering

Het platform is ten behoeve van nautische veiligheid aan 4 zijden gemarkeerd. Door RWS, Hydrografie (BAZ) en Kustwacht zal de scheepvaart tijdig worden geïnformeerd wanneer het Vuurtorenlicht permanent gedoofd zal worden, naar verwachting is daarover binnen enkele weken meer informatie bekend.