Hoe zit het met de Hygiënecode Garnalen?

Op basis van de Europese verordeningen inzake levensmiddelenhygiëne (EG nr. 852/2004 en EG nr. 853/2004) is de exploitant van een levensmiddelenbedrijf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Een garnalenkotter wordt ook gezien als zo'n levensmiddelenbedrijf omdat deze ingericht is om te vissen en de vangst te verwerken. En zo wordt de eigenaar van de garnalenkotter ook gezien als exploitant van een levensmiddelenbedrijf. Dit betekent dat er eisen gesteld worden aan de hygiëne aan boord en dat hierop gecontroleerd kan worden door de NVWA. We leggen nogmaals uit hoe het zit.

In 2007 heeft het toenmalige Productschap Vis een hygiënecode opgesteld voor de gehele garnalensector. Het HACCP-beginsel is hierin toegepast op de garnalenvisserij. De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points, wat gewoonweg betekent dat er een aantal kritische punten worden aangewezen waar extra op gelet moet worden.

Het hele productieproces wordt hierbij stap voor stap langsgelopen, waarbij eventuele gevaren op het gebied van de voedselveiligheid in beeld worden gebracht. Het aan boord koken, verpakken en opslaan van schaal- en schelpdieren is zo’n stukje van het proces wat in beeld gebracht wordt en waarop HACCP-beginselen van toepassing zijn. De gevaren worden in het HACCP-plan benoemd en er worden maatregelen in opgenomen om de risico’s te beheersen.

Verplicht?

Het is niet verplicht de hygiënecode van de sector te gebruiken. De ondernemer heeft zelf de keus om deze code toe te passen. Wanneer de ondernemer besluit de hygiënecode van de sector niet toe te passen, moet hij echter wel een eigen HACCP-plan opstellen, invoeren en bijhouden. Het is wel aan te raden de hygiënecode van de sector te gebruiken. Deze is destijds door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd. Bovendien geeft het duidelijkheid waar de NVWA op kan controleren in het geval zij een inspectie uitvoeren.

Kortom

Het is niet verplicht de hygiënecode van het Productschap Vis aan boord van uw kotter te gebruiken. Slim is het wel, aangezien u anders verplicht bent zelf een HACCP-plan op te stellen en bij te houden. Dit is bedoeld om aan te kunnen tonen dat u voldoet aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van levensmiddelenhygiëne en maakt helder waar u op gecontroleerd wordt bij een eventuele inspectie van de NVWA.

Vragen?

Voor vragen, opmerkingen of het aanvragen van een kopie van de hygiënecode en het bijbehorende registratieformulier kunt u contact opnemen met het Nathanaël Middelkoop email: nmiddelkoop@visned.nl