Belangrijk: Maak de RI&E op orde

Het aan boord hebben van een geactualiseerde RI&E is een wettelijke verplichting die volgt uit de ARBO wet. VisNed roept haar leden op om dit z.s.m. voor elkaar te hebben. Hier volgt in het kort nogmaals hoe vissers aan de verplichting kunnen voldoen.

Om een RI&E op te stellen is een online tool gemaakt die visserijondernemers hiervoor moeten gebruiken. Deze tool is te vinden op www.rie.nl. Ga naar de website en zoek op kottervisserij.  Daar kunt u zich registreren en een profiel aanmaken. Met een profiel kunnen verschillende RI&E's voor meerdere schepen aangemaakt worden als dat nodig is. De voortgang is op ieder moment op te slaan zodat het invullen op een ander moment hervat kan worden. Het invullen van een RI&E hoeft dus niet in één keer te gebeuren. Uit de ingevulde vragen volgt uiteindelijk automatisch een stappenplan dat dient om de ontbrekende punten aan te vullen en mogelijk onveilige situaties aan te pakken.

Achtergrondinformatie die kan helpen bij het opstellen van de RI&E is door de Sectorraad Visserij en Pro Sea beschikbaar gemaakt op https://www.vistikhetmaar.nl/dossiers/rie-kotters/. Leden die vragen hebben kunnen ook bij VisNed terecht. Neem hiervoor contact op met David Ras via dras@visned.nl of 0527-684141.