Afspraken over locaties krabbenpotten

Al vele jaren worden er in het Engelse Kanaal afspraken gemaakt over de locaties van krabbenpotten. Ondanks Brexit loopt dit overleg nog steeds naar tevredenheid. In verband met een toenemend belang van de Nederlandse activiteiten in het Kanaal, neemt VisNed inmiddels een aantal jaren deel aan dit (nu digitale) overleg.

Engelse, Franse, Belgische en Nederlandse vissers zijn actief in het Kanaal, waar het steeds drukker wordt. Ruimte is dan ook beperkt en daarom zijn afspraken over waar men met actief en passief vistuig kan vissen van groot belang. Iedereen is immers bezig om brood uit het water te halen en op schade aan vistuigen en dergelijke zit niemand te wachten.

Voor krabbenvissers worden in twee periodes van het jaar locaties gereserveerd waar zij hun potten kunnen de plaatsen. De ene periode loopt van 15 mei tot 15 augustus en de volgende periode van 15 augustus tot 15 mei. Op deze visgronden worden corridors aangehouden zodat bordenvissers tussen de potten door kunnen vissen. Dit systeem werkt heel goed, het aantal incidenten met schade aan of verlies van potten wordt tot een minimum beperkt.

Het kaartje voor de periode mei – aug. is in pdf HIER te vinden of in jpg formaat.

Het kaartje voor de periode vanaf 15 augustus treft u in pdf HIER aan, of in jpg formaat.

Noordzee

De laatste jaren neemt de visserij met potten op Noordzee- of bruine krab op de Noordzee enorm toe. Dit is vooral het geval in Duitse en Deense wateren, wat traditioneel ook visgronden zijn van Nederlandse boomkorschepen. Tot enkele jaren geleden ging het om een enkele Engelsman of Ier, maar er zijn nu al zeker meer dan 10 krabbenvissers uit vijf verschillende landen. Dit betekent dat er meer ruimte geclaimd wordt. Er is een Telegramgroep opgezet waarin informatie over het plaatsen van de potten gedeeld wordt. Dit is echter maar een deel van de oplossing.

VisNed en NVB hebben, samen met vertegenwoordigers van een aantal bokkers en flyshooters, een overleg opgestart om (net als in het Kanaal), te komen tot afspraken over waar potten geplaatst kunnen worden en welke visgronden wanneer beschikbaar moeten blijven voor sleepnetvisserij. Op dit moment worden de visserijactiviteiten in kaart gebracht en zodra deze informatie geactualiseerd is, zal contact gezocht worden met de krabbenvissers om een regulier overleg op te starten.