Advies van Joustra duidelijke oproep tot samenwerking

Het advies van Dhr. Joustra over deelname van visserij aan het Noordzeeoverleg bevat twee concrete oproepen. De visserij moet het Noordzeeakkoord onderschrijven en de visserij moet met één stem spreken. Het kan niemand ontgaan zijn dat binnen de sector het eerste intussen al meer dan een jaar onderwerp van discussie is. VisNed onderschrijft de oproep om met één stem te spreken. 

Binnen de sector is het Noordzeeakkoord intussen al meer dan een jaar onderwerp van intensieve discussie. Nu er duidelijkheid is over de bevindingen van Joustra, staat de sector wederom voor de uitdaging om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Over de oproep om het Noordzeeakkoord te steunen zal nog het nodige gesprek gevoerd moeten worden de komende tijd, maar over de oproep om met één mond te spreken kunnen we kort zijn. De huidige verdeeldheid komt de visserman niet ten goede en leidt tot een patstelling in vele dossiers, niet alleen in het dossier Noordzee Akkoord.

VisNed heeft eerder aangegeven toe te willen naar één landelijke visserijorganisatie waarbij het quotumbeheer regionaal vormgegeven kan worden, maar de belangenbehartiging wel centraal en landelijk geregeld moet zijn. Wat ons betreft is het advies van Joustra een extra stok achter de deur om nu door te pakken.

Geen enkele visserijbestuurder kan ontkennen dat zowel de voor- als tegenstanders van een Akkoord op dit moment verliezers zijn. Het is daarom zeker nu in het belang van de vissers dat bestuurders openstaan voor verandering. De VisNed PO's zien er naar uit om binnenkort over het advies van Joustra met Minister Schouten van gedachten te kunnen wisselen.

De noodzaak om te komen tot een betere sectorale organisatiestructuur vraagt om brede steun, inzet en middelen, maar wij hopen dat het advies van Joustra aanknopingspunten biedt om dit te realiseren.