Aanvraag vergunning Noorse zone

Ter voorbereiding op, en vooruitlopend op een mogelijk akkoord tussen de Europese Unie en Noorwegen,  wil RVO op korte termijn weten welke vaartuigen voor volgend jaar een vismachtiging willen om in de Noorse zone te vissen.

Basis voor de aanvragen 2022 is de lijst met vaartuigen die dit jaar ook een vismachtiging Noorse zone aangevraagd en toegewezen hebben gekregen.

Vaartuigen die nu in het bezit zijn van een vismachtiging Noorse zone moeten aangeven of zij deze volgend jaar ook willen ontvangen.  

Hetzelfde geldt voor vaartuigen die dit jaar geen vismachtiging hebben maar volgend jaar wél een vismachtiging voor de Noorse wateren willen.

Indien er vaartuigen volgend jaar geen vismachtiging voor de Noorse wateren willen die het dit jaar wel hebben, dan vernemen we dat ook graag.

Voor het doorgeven van bovengenoemde informatie graag contact opnemen met het secretariaat van uw PO.

Uiteraard is toekenning van de vismachtiging pas mogelijk indien er een akkoord gesloten is tussen de EU en Noorwegen waarbij toekenning plaats vindt volgens de voorwaarden die behoren bij het akkoord.