Aanvoerregeling zeebaars aangepast

Op basis van de onlangs gesloten visserijovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn de vangstmogelijkheden 2021 eindelijk vastgesteld. Voor zeebaars geldt per 1 augustus as. een andere regeling.

In afwachting van de overeenstemming tussen de EU en het VK gold een tijdelijke regeling die nu duurt tot en met 31 juli as. Voor gesleepte vistuigen was de regeling: maximaal 5% zeebaars per visreis en een hoeveelheid van maximaal 520 kg per 2 maanden. Dit wijzigt in een hoeveelheid per maand namelijk 380 kg.

Voor de periode 1 juli – 31 augustus geldt een overgangsregeling van 760 kg voor deze 2 maanden

De volledige aanvoerregeling ziet er vanaf 1 augustus 2021 als volgt uit:

  • Minimum aanvoermaat alle vlootsegmenten: 42 cm.
  • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
  • Gerichte visserij op zeebaars met een ander dan gesleept vistuig is alleen toegestaan wanneer door RVO een speciale vergunning is toegekend.
  • Voor de maanden juli-augustus geldt dat de totale hoeveelheid niet meer dan 760 kg mag zijn.
  • Vanaf 1 september geldt voor alle vaartuigen, die gebruik maken van een gesleept vistuig (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 380 kg per maand. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
  • Voor staandwant-vissers (vistuigcodes GTR, GNS, GNC, FYK, FPN en FIX) geldt voor het hele jaar een maximale aanvoer van 1.400 kg.
  • Voor handlijn-vissers (vistuigcode: LHP) geldt voor het hele jaar een maximale aanvoer van 5.700 kg.