Aanvoerregeling zeebaars

Per 1 april is het aanvoerverbod voor zeebaars weer opgeheven. Als gevolg van het ontbreken van een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk is er ook voor zeebaars een tijdelijke aanvoerregeling van kracht.

Zoals bekend, gelden er voor zeebaars stringente aanvoerbepalingen. Deze worden in Brussel vastgesteld en zijn van toepassing voor alle EU-vissers.

Deze bepalingen luiden als volgt en gelden voorlopig tot eind juli:

  • Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm.
  • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
  • Vanaf 1 april tot en met 31 juli geldt voor alle vaartuigen die gebruik maken van een gesleept vistuig (vistuigcode: OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB, geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 520 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de visreis.          
  • Voor staandwant-vissers (vistuigcode: GTR, GNS, GNC, FYK, FPN en FIX) geldt in januari en van 1 april t/m 31 juli een maximale aanvoer van 820 kg.
  • Voor handlijn-vissers (vistuigcode: LHP) geldt in januari en 1 april t/m 31 juli een van 320 kg.