Aanvoer zeeduivel verruimd

Het is de PO’s gelukt om Noordzee-zeeduivel (ANF/2AC4-C) bij te ruilen en dus kunnen de aanvoermogelijkheden verruimd worden. De aanvoer wordt verhoogd van 200 naar 500 kg per week of reis. Ook de hoeveelheid staarten die mag worden aangevoerd wordt verhoogd.

Het deelquotum Zeeduivel Noorse zone (ANF/04-N) is voor de VisNed-PO’s inmiddels volledig benut. Dit betekent dat er GEEN zeeduivel uit de Noorse zone meer mag worden aangevoerd.

De nieuwe regeling ziet er met ingang van maandag 27 september als volgt uit:

Zeeduivel (ANF/2AC4-C):

  • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 500 kg zeeduivel aanvoeren waarvan maximaal 150 kg mag bestaan uit staarten.
  • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
  • Deze maatregel geldt niet voor het
  • Zeeduivel Noorse zone (ANF/04-N); aanvoerverbod.