Aanspreekpunt Niet-Europese Opvarenden

We krijgen over de inzet van niet-EU opvarenden veel vragen en er staat veel druk op het dossier. Na het vertrek van Nathanael Middelkoop hebben we snel invulling op dit specifieke dossier gevonden in de persoon van Barbara Holierhoek. Zij komt tijdelijk ons team op dit dossier versterken.

Er zijn veel vragen op dit complexe dossier, mede omdat er vanaf diverse kanten informatie op de vloot af komt die niet altijd met elkaar strookt. Primaire dossierhouder voor VisNed was Nathanael Middelkoop, omdat de vragen urgent zijn en de kennis specifiek, is er gezocht naar een snelle oplossing zodat het dossier niet stil komt te liggen en we onze leden goed kunnen blijven informeren. 

Barbara heeft veel kennis van de visserij en van de nautische wereld, en een nauwe link met de praktijk. We zijn blij dat ze ons op deze korte termijn kan  ondersteunen.

Voor vragen over dit dossier kunt u contact opnemen met het VisNed kantoor, telefonisch 0527-684141 en via info@visned.nl Voor de lange termijn wordt nog gezocht naar structurele inzet op het dossier Sociale Zaken.