Aanpassingen aanvoerhoeveelheden schelvis en zeeduivel

De benutting van de nationaal beheerde quota worden in het overleg van PO’s over de PAP-maatregelen voortdurend gemonitord en aangepast waar nodig. In het overleg van vorige week zijn aanvoerhoeveelheden voor schelvis en zeeduivel zijn iets verhoogd.

De PO’s hebben besloten met ingang van maandag jl, 25 juli de aanvoer van Noordzee-schelvis te verruimen van 1.000 kg naar 1.500 kg per week/per reis langer dan een week. De heffing op aanvoer hoger dan 1.500 kg is op € 0,52 per kg gezet.

Voor Noordzee-zeeduivel is de aan te voeren hoeveelheid verhoogd van 1.200 kg naar 1.500 kg levend gewicht per week/reis langer dan een week. Hierbij moet wel rekening gehouden worden bij aanvoer van staarten met een levend gewichtfactor van 60%. De sanctie bij teveel aanvoer is € 3,43 per kg.

Reminder: ook voor Noordzee-heek en Noordzee-koolvis geldt een aanvoer-beperking van 1.000 kg per week/reis langer dan een week.

Voor meer informatie zie het overzicht van de PO-maatregelen die aan het eind van de nieuwsbrief te vinden is.