Aanpassing hoeveelheden categorieën PAP-regeling schol

Omdat dit jaar het scholcontingent opnieuw verlaagd is, heeft het PAP-comité schol in de laatst gehouden PAP-vergadering besloten om de categorie-hoeveelheden eveneens te verlagen.

 

In 2017 lag de grens van de categorieën van de contingenten nog op 500 en 1.000 ton, vorig jaar hebben we deze al verlaagd naar 430 en 860 ton. Aanvankelijk hadden we het niveau 2019 op 375 en 750 ton staan maar de door de overheid doorgevoerde korting in het scholcontingent ligt hoger.

Vandaar zijn de grenzen in 2019 alsnog aangepast naar 340 en 680 ton. In het overzicht van de PO-maatregelen staat een compleet overzicht van de vangstmogelijkheden per categorie.

Uit deze aanpassing valt overigens ook te concluderen dat een Nederlandse contingenthouder in 2 jaar tijd meer dan 30 % van zijn scholquotum is kwijt geraakt.

We weten dat er door de RVO nog een aanzienlijke hoeveelheid in reserve is gehouden ten behoeve van de top-up voor TR en BT1. Wij zullen in het eerstvolgende overleg met LNV/RVO ervoor pleiten deze reserve in ieder geval aan BT2-vissers uit te keren.