Aanpassing bijvangsthoeveelheden zeeduivel en schelvis

De overkoepeling van PO’s in de kottervisserij, de Coöp. Visserijorganisatie (CVO) beheerd de quota van soorten die niet verdeeld zijn.

Maandelijks wordt in de PAP-commissie Vis en Noorse kreeft gekeken of vangsthoeveelheden aanpassing behoeven. Naar beneden als de uitputting te snel gaat, verruiming als het quotum dat toe laat.

Recent zijn de hoeveelheden per week of reis langer dan een week voor zeeduivel en schelvis verhoogd. Zie hiervoor, en voor alle soorten waar een bijvangstregeling voor geldt, onderstaand overzicht: Totaaloverzicht PO-maatregelen.