Aanpassing aanvoerregeling Rog

Gezien de uitputting tot nu toe van het Rogquotum en het gegeven dat het gelukt is om een aanvullende ruil te doen waardoor er 27 ton rog bijgeruild wordt, is op voorstel van VisNed besloten de aan te voeren hoeveelheid rog te verhogen van 160 naar 320 kg (8 kisten). De regeling is deze week ingegaan.

De rog-regeling ziet er vanaf maandag 12 oktober jl. als volgt uit:

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

  • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 320 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog - RJN, gevlekte rog - RJM) aanvoeren.
  • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
  • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
  • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak (geen quotumregeling) en voor Het Kanaal (andere bijvangstregeling).