Aanpassing enquête Pensioenfonds PGB

De brief en enquete die door Pensioenfonds PGB aan visserijbedrijven en maatschapvissers is verstuurd, heeft tot grote verwarring bij de maatschappen geleid. Na aandringen van de Sectorcommissie zeevisserij heeft het Pensioenfonds PGB die brief ingetrokken. Er zal een betere vragenlijst komen en VisNed zal u op de hoogte brengen wanneer de nieuwe enquête wordt verstuurd.

De enquete is verzonden naar veel visserijbedrijven/maatschappen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel is om duidelijkheid te krijgen hoeveel van deze bedrijven werknemers in dienst hebben waarvoor aansluiting bij het pensioenfonds van toepassing is. 

De visserijbedrijven zijn in die gevallen wettelijk verplicht de werknemers bij het fonds in te schrijven. De werkgevers dienen dan premie af te dragen ten bate van het pensioenfonds.

Ondersteuning VisNed
De vragenlijst is vrij uitgebreid opgezet om stapsgewijs tot de gevraagde informatie te komen. Het pensioenfonds PGB kan op die manier tot een goede beoordeling komen. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij iedereen die deze vragenlijst ontvangen heeft contact op te nemen met het secretariaat van VisNed: hdeelstra@visned.nl.