Aandacht voor gegevensverzameling kleine kustvisserij

Veel kleinschalige kustvissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers hebben post of mail ontvangen van Wageningen Economic Research (WEcR voorheen LEI). Dit betreft een vragenlijst over hun bedrijfsvoering in 2019. Hiermee wordt de economische positie van deze visserijen in kaart gebracht. De medewerking van de betrokken vissers is daarom heel belangrijk en wordt erg op prijs gesteld.

Al jaren verzamelt WEcR de economische gegevens van de kleine kustvisserijen. Onder de kleine kustvisserijen vallen de verschillende visserijen in de kustzone, zoals de staandwantvisserij, de visserij met fuiken en andere vaste vistuigen, en de schelpdiervisserij. 

De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor de rapportage over de jaarlijkse economische resultaten van de visserij (Visserij in Cijfers). Daarmee kunnen ze worden gebruikt om het belang van de sector (economisch en sociaal) en de effecten van eventuele beleidsmaatregelen te bepalen. Dit is behulpzaam bij het ontwikkelen van beleid.

Met behulp van de gegevens die vissers aanleveren kan een reëel en betrouwbaar beeld van de sector geschetst worden. Dat is vanzelfsprekend ook van groot belang voor de sector: zeker in deze voor de visserij turbulente tijden, is het belangrijk om het belang van de visserij en de daarin werkzame mensen goed inzichtelijk te hebben.

Begin volgend jaar zullen de sectorbrede resultaten beschikbaar zijn en in een later stadium in Visserijnieuws gepubliceerd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arie Mol, telefonisch bereikbaar op 070 3358226.