Stilligregeling langer nodig dan vijf weken

Nederland was het eerste land in Europa waar een stilligregeling vanwege de COVID-19 uitbraak werd opengesteld. In die regeling is het maximum aantal van vijf stilligweken opgenomen. Nu zien we dat het vooral voor de garnalenvissers en de vissers op Noorse kreeft een knellend maximum is. Daarom hebben we er bij LNV op aangedrongen de regeling aan te passen, zodat het budget zo goed mogelijk gebruikt kan worden.

De regeling is op 15 mei gepubliceerd met terugwerkende kracht. Die terugwerkende kracht was ook nodig, want de visprijzen waren begin maart ingestort en herstelden zich begin mei pas weer.

De garnalenvloot werd hard getroffen door de logistieke problemen in de verwerking, met name in Marokko, een land wat in lockdown verkeert. Die problemen zullen naar verwachting nog zeker twee maanden aanhouden. Reden voor de Bracheorganisatie Garnaal om een brandbrief aan Minister Schouten te sturen. 

Weeffouten herstellen

Na het uitkomen van de regeling bleken er toch weeffouten in te zitten. Zo is de uitvoering lastig voor vissers die al hebben stil gelegen voor 15 mei en die niet meer willen stil liggen, nu de prijzen weer wat hersteld zijn. Ook daarover zijn we intensief in overleg met LNV………………….