Brief ILT: Hellingproef & PK-meting

Deze week meldde verschillende leden dat zij een brief van ILT hebben ontvangen waarin hen werd verteld dat hun vaartuig opnieuw een hellingproef en PK-meting moet ondergaan, vanwege de omschakeling van puls naar andere tuigen. Dit volgt rechtstreeks uit het Vissersvaartuigenbesluit. Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn gaan we hierover met ILT in overleg.

De schepen die hun pulsontheffing verliezen, moeten omschakelen naar andere tuigen, waarbij eventueel aanpassingen gedaan moeten worden aan boord. Het kan gaan om de volgende onderdelen:

  • Pulstuig vervangen door alternatief tuig;
  • Het ‘veilig stellen’ van de pulsuitrusting, inclusief bekabeling;
  • Waterdicht maken van doorvoering door dekken en schotten;
  • Aanpassen (verhogen) motorvermogen in verband met omschakeling naar alternatieve tuigen.

Als gevolg van deze wijzigingen moet ILT een nieuwe set certificaten afgeven. Daarnaast zullen er inspecties moeten worden uitgevoerd wanneer er sprake is van mogelijke risico's. De ILT voert alleen inspecties uit als er sprake is van veiligheids- of milieurisico’s. Hierbij gaat het om de vraag of het schip na omschakeling nog:

  • Voldoende stabiel is;
  • Voldoet aan de milieueisen t.a.v. de uitstoot;
  • Veilig is voor de bemanning en de omgeving.

VisNed gaat in overleg met ILT om te werken aan een pragmatische invulling hiervan.