COVID-19 overleg Europese visserijorganisaties

Sinds het begin van de COVID-19 uitbraak, overleggen de besturen van Europêche en EAPO wekelijks. Samen hebben ze een belangrijke inbreng gehad in de Brusselse besluitvorming over de steunmaatregelen. Komende week staat onder andere een overleg met de kabinetschef van Commissaris Sinkevičius gepland.

Elke week wordt de vlootsituatie in Europa doorgenomen. Daarbij valt op dat in ieder land de reactie van de overheid verschilt en de impact op de vloot anders is, de verschillende visserijen staan op hun eigen manier onder druk vanwege de COVID-19 maatregelen. 

Stilligregeling

Dankzij de samenwerking tussen sector en overheid, liep Nederland voorop bij het maken van een stilligregeling. Dat is in andere landen wel anders. Zo krijgen schepen groter dan 24 meter in het Verenigd Koninkrijk geen vergoeding. In Duitsland en Ierland is de vergoeding heel laag en in Zweden en Denemarken wordt nog over een regeling nagedacht.

In Frankrijk krijgen de opvarenden (dat zijn werknemers) WW en in Spanje is de situatie zorgelijk, omdat er geen budget is. Dit is voor de vlagkotters erg vervelend, zij zullen toch echt te rade moeten gaan bij het land van het regime waar zij onder vallen. Omdat de stilligregeling betaald wordt uit Europese middelen, mag er slechts uitgekeerd worden aan vissers die de vlag van de desbetreffende lidstaat voeren.

Bemanningsproblematiek

Een apart probleem is de bemanningswisseling. Veel schepen van Europese vloten vissen ver weg en wisselen in die visgebieden hun bemanningen. Door reisbeperkingen kan dat niet. Dat heeft er al toe geleid dat schepen terug naar Europa varen om de bemanning met het schip naar huis te brengen.

Markt

De marktsituatie lijkt zich te verbeteren. De prijsniveaus zijn laag, maar stabiel. Uitzondering is de situatie in de visserij op Noorse Kreeftjes, daar is de situatie als ‘dramatisch’ te kenmerken. Er is bijna volledige uitval van de vraag en er is sprake van enorme voorraden in vrieshuizen.

Bij garnalen is het vooral de beperking in pelcapaciteit die iedereen parten speelt. Dat zal naar verwachting niet snel veranderen. Nu Europa uit lockdown komt neemt de vraag naar verse vis gelukkig weer toe en daar profiteert bijvoorbeeld de afslagprijs voor tong wel van.

Inzet op extra steun

Europêche en EAPO gaan volop door met hun lobby, want de maatregelen zijn tot nu toe gefinancierd uit bestaande budgetten. Dat betekent dat deze niet ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld promotie en onderzoek.

Er moet dus extra geld voor steun aan de visserij beschikbaar komen, juist nu is promotie extra belangrijk. Daarom pleiten de organisaties voor een Europa gefinancierde promotiecampagne om verse in Europa gevangen vis te eten.