Uitbetaling stilligregeling COVID-19 kost tijd

Er moet rekening gehouden worden met een betaaltermijn van drie maanden voor vergoeding van de COVID-19 stilligregeling. Gezien de nijpende situatie voor bedrijven die hard getroffen worden door de impact van COVID-19 is dat een tegenvaller.

Naar aanleiding van vragen van vissers is contact gezocht met RVO om navraag te doen over de betaaltermijn. RVO heeft aangegeven dat de termijn van 13 weken die na de laatste stilligweek ingaat, waarschijnlijk benut wordt. Deze termijn van 13 weken is standaard voor Europese subsidies. 

RVO heeft de personele bezetting uitgebreid om de afhandeling te versnellen. Men realiseert zich bij RVO dat de situatie voor sommige vissers voor problemen zorgt en ziet de noodzaak tot snelle betaling.

Men doet er dan ook  alles aan om de termijn te verkorten, maar of dit lukt kan niet gegarandeerd worden. Wij adviseren leden rekening te houden met de maximale betaaltermijn.

Indien er vragen zijn kan contact opgenomen worden met het VisNed-secretariaat, 0527 - 68 41 41, E: info@visned.nl