Gezamenlijk bericht van VisNed en NVB: Pulsvissers geven staandwantvissers de ruimte

Staandwantvissers krijgen in juni en juli in een beperkt gebied rondom de pieren van IJmuiden alle ruimte om hun netten te schieten terwijl pulsvissers het gebied mijden. Verder is afgesproken om de onderlinge communicatie te verbeteren en ook die met andere vissers. Dat zijn VisNed en NVB overeen gekomen na een bijeenkomst met beide groepen vissers die eerder deze maand IJmuiden plaatsvond. 

Ruimteconflicten en tegenvallende vangsten

Het wordt steeds drukker in de kustzone door toename van de scheepvaart, zandwinning en aanleg van windparken. Vissers worden gedwongen meer op een kluitje te vissen waardoor ruimte conflicten kunnen ontstaan.  Het is de laatste jaren ook steeds moeilijker geworden om met staande netten tong te vangen terwijl de vangsten met de puls redelijk zijn. Dat geeft aanleiding tot spanningen en daarom hebben de pulsvissers van de NVB en van VisNed besloten om hun collega’s met staande netten meer ruimte te geven.

Tijdelijke sluiting voor puls

De tijdelijke sluiting gaat in op 1 juni 2018 en geldt voor de pulsvisserij in de maanden juni en juli 2018 voor het gebied bij IJmuiden dat wordt gevormd door een rechthoek 1,5 mijl uit de kustlijn, 3 mijl noord en 3 mijl zuid van de pieren. Maandelijks zal er een evaluatie plaatsvinden op 2 juli en 1 augustus 2018. Als uit de evaluatie blijkt dat de maatregel een positief effect heeft kan besloten worden om de afspraak te continueren in de volgende maanden. 

Goede communicatie

Voor een goede samenwerking is goede communicatie tussen staandwantvissers en sleepnetvissers van groot belang. Het is belangrijk dat staande netten goed gemarkeerd worden en dat de posities ervan bekend zijn bij sleepnetvissers die in het gebied actief zijn. Op het afvissen van netten zit niemand te wachten. In het gebied rondom Scheveningen en IJmuiden wordt gebruik gemaakt van Whatsapp groepen om posities van netten door te geven.  Dat blijkt goed te werken als er maar met respect naar elkaar wordt gecommuniceerd en “nieuwkomers” tijdig worden opgenomen in de Whatsapp-groep. Meldt u aan bij deze app-groepen als u dat nog niet heeft gedaan.

Vissen in Vibeg zone II gebieden

In de Vibeg zone II gebieden mag met staande netten worden gevist. Pulsvissers mogen daar niet vissen en daarom zijn deze gebieden voor de staandwantvissers die op tong vissen exclusieve visbestekken. Overigens mag daar wel op garnalen worden gevist. VisNed Vrijwillige puls platvis sluiting IJmuiden VisNed NVB 30 05 18