CVO-maatregelen beheer nationale quota

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor schol en zeebaars vindt u elders in deze nieuwsbrief informatie. Voor tarbot / griet, tongschar, Noorse kreeft en roggen gelden de volgende bepalingen. Let op: aanvoerhoeveelheid roggen is gezet op 120 kg per week of reis langer dan een week.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

  • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht. Indien een vaartuig meer dan 3.000 kg vangt dient het lid dit z.s.m. te melden aan de eigen PO.
  • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
  • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

Noorse kreeft: Aanvoer en verhandeling van meer dan 30 stuks in een kilogram is verboden. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

  • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 120 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog - RJN, gevlekte rog - RJM) aanvoeren.
  • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
  • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
  • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.