PAP-regeling schol 2020 start ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de nieuwe PAP-regeling schol 2020 op 100% van de basishoeveelheid te laten beginnen.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. De aanvoer van schol kende een marginale opleving maar deze blijft achter bij de behoefte in de markt. De PAP-commissie ziet geen reden om de regeling aan te passen. Omdat beperkingen niet noodzakelijk zijn blijft deze op 100% staan.

De aanvoercijfers en prijsvorming in Nederland in de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:

Aanvoer schol op Nederlandse visafslagen 2016 - 2019

         

jaar

totaal schol

gemid prijs:

schol 4

gemid. prijs:

2016

48.634

€ 1,71

20.321

€ 1,50

2017

40.314

€ 1,89

17.387

€ 1,71

2018

29.673

€ 2,59

14.087

€ 2,36

2019

27.176

€ 2,52

13.953

€ 2,15

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 1 januari 2020 is de eerste periode van 4 weken ingegaan. Deze loopt van week 1 t/m 4 (1 januari – 25 januari 2020). Besloten is de aanvoerregeling op 100 % te zetten en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in de 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in de 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in de 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

De PAP-regeling schol kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten:

  • Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een bokker die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 4 periodes van 4 weken (totaal 16 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie.
  • Voor twinriggers/fly shooters is het toegestaan om de aanvoerregeling van 3 periodes van 4 weken samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag zelf bepalen wanneer hij deze periode invult.

Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteitsbepalingen dienen dit vooraf aan te geven bij de PO.

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.