Vissen in het Skagerrak en de Noorse zone

Steeds meer Nederlandse kotters maken zich op om in het Skagerrak of in de Noorse zone te gaan vissen. Voor het vissen in beide gebieden gelden aanvullende regels. Vandaar dat melding van de kotter aan de eigen PO van groot belang is wanneer in de Noorse zone of Skagerrak gevist gaat worden.

Voor het vissen in de Noorse zone moeten kotters groter dan 200 GT een vergunning aan boord hebben. Schepen kleiner dan 200 GT moeten op de lijst staan van vaartuigen die gerechtigd zijn om in de Noorse zone te vissen. Aanvragen kunnen ingediend worden via Jurie Romkes van het VisNed-secretariaat. Email: jromkes@visned.nl

Voor meldingen en het registreren in het E-logboek gelden aanvullende regels, dus het is van belang om hierover tijdig contact te hebben met de softwareleveranciers van het logboek. Ook moet men de Noorse visserijwetgeving in het Engels aan boord hebben. Hiervoor kan eveneens contact opgenomen worden met Jurie Romkes.

Skagerrak

De Nederlandse vangstrechten in het Skagerrak zijn verdeeld over de Nederlandse PO’s op basis van de quota-aandelen in de Noordzee. Voor het vissen in dit gebied moet toestemming via de eigen PO verkregen worden. De PO geeft ook aan hoeveel kilogram schol, tong en kabeljauw een lid kan aanvoeren.

Voor het vissen in het Skagerrak geldt, net als ten noorden van de 56 gr. NB een maaswijdte van 120 mm.

Voor het vissen in het Skagerrak en het lossen in een Deense haven gelden aanvullende bepalingen, zowel op het gebied van vangstmeldingen als douane-faciliteiten.

Met ingang van 1 april worden de controle-bepalingen verscherpt, onder andere registratie per trek en extra meldingen (checkpoint) wanneer van visgebied gewisseld wordt. Hierover worden de leden zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Indien er nu al vragen zijn kan informatie ingewonnen worden bij het secretariaat van VisNed of de eigen PO.

Denemarken is er door de Europese Commissie op gewezen dat er aanvullende controles moeten plaats vinden op aangelande vangsten die op transport gaan. Dit geldt dan ook de lossingen op vrachtauto’s door Nederlandse kotters. Binnenkort hebben we hierover overleg met de Deense en Nederlandse overheden en controlediensten, daarna worden hierover nadere bepalingen bekend gemaakt. Er is een overgangsperiode tot 1 april toegestaan. Wat dat inhoud is niet precies bekend. Wij vragen u meteen melding te doen bij het VisNed secretariaat wanneer u geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze veranderingen.

Oproep

Sinds 2018 gelden afspraken over het uitwisselen van visserij-activiteiten, onder andere via een WhatsApp-groep. Dit functioneert tot volle tevredenheid van de Deense PO en VisNed. Ondanks een toename van de Nederlandse activiteiten bleef in 2019 het aantal incidenten beperkt tot twee. Het is voor iedere Nederlandse visser die in de noordelijke wateren gaat vissen van belang hierin deel te nemen zodat de visserij zonder strubbelingen blijft verlopen.

Gesloten gebieden

Elders in deze nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal gesloten gebieden die in de eerste drie maanden van 2020 van kracht zijn, ter bescherming van paairijpe kabeljauw. Ook in Het Skagerrak wordt met ingang van 1 februari 2020 een gesloten gebied van kracht.