Wijzigingen zeebaars maatregelen

Tijdens de Visserijraad in december, waarin de TAC’s en Quota voor 2020 zijn vastgesteld, is er ook overeenstemming bereikt over de maatregelen voor zeebaars.

Herbevestigd is dat zeebaars NIET onder de aanlandplicht valt.

Verder geldt nog steeds dat er met gesleepte vistuigen GEEN gerichte visserij op zeebaars mag plaats vinden.

Voor de maanden februari en maart geldt een totaal aanvoerverbod voor alle vistuigen. Er mag dus alleen zeebaars in januari en vanaf 1 april 2020 aangevoerd worden.

Voor vaartuigen die gebruik maken van een gesleept vistuig geldt een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 520 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.

Er is geen onderscheid meer tussen enerzijds bordenvissers/boomkorvissers etc. en  fly shooters. Ook voor fly shooters geldt met ingang van dit jaar  max. 5 % en 520 kg per 2 maanden. Aangezien er in februari en maart een totaalverbod geldt kan in januari de hoeveelheid voor 2 maanden aangevoerd worden.

Voor staandwant-vissers geldt 1.400 kg per jaar.

Voor de handlijn-vissers geldt 5.700 ton per jaar.