Overleg over lossen in de haven van Boulogne

Aan het begin van het Kanaalseizoen bleken er nogal wat veranderingen te zijn in regels en afspraken in Boulogne. Met een brede delegatie, namens afslagen en transport hebben we vorige week overleg gevoerd in de afslag. Grootste pijnpunt is het gebrek aan loskade. Daar zijn veel Franse partijen bij betrokken en daarmee gaan we zorgvuldig mee in overleg.

Het was vorige week een goed gesprek, dat via onze contacten met de regionale overheid tot stand was gekomen. De delegatie vanuit Nederland sprak met de directeur van de haven Boulogne/Calais en zijn rechterhand, die voor de afslag verantwoordelijk is. Zij hebben ons uitgelegd met wat voor extra eisen zij geconfronteerd werden. Daaronder de beperkte losruimte voor niet-afslag lossers.

Tegelijk benadrukten ze keer op keer hoe welkom de Nederlandse vissers in Boulogne zijn. Ook waren de vertegenwoordigers van Kotra en Vebatrans aangeschoven, waardoor er ketenbreed gesproken werd. Ter plekke is besloten een WhatsApp groep in te richten, die inmiddels draait en deze week al nuttig heeft gewerkt. 

De kaderuimte

Er is een onderzoek vanuit de Franse overheid geweest, zij willen meer grip hebben op de visstroom vanuit de haven. Er moet ook aangetoond worden dat alle havengelden betaald worden.

Daarom is het verzoek gedaan, maar eigenlijk is het verplicht, om een vrachtbrief/opgave van geloste vis in de RVS brievenbus te doen. Zo kan het havenbedrijf aantonen dat de Nederlandse vissers via de Nederlandse afslagen netjes aan al hun verplichtingen voldoen.

Ook is afgesproken dat we, ondersteund vanuit de regionale overheid, in gesprek gaan met alle betrokken autoriteiten om te bepleiten dat er meer loskade beschikbaar komt. Dat zal niet snel en eenvoudig geregeld zijn, want er zijn veel autoriteiten bij deze situatie betrokken. 

Het zal naar verwachting even gaat duren voordat er een oplossing is, maar het proces loopt en de juiste contacten zijn inmiddels gelegd.