Toestemming sleepnetvisserij Voordelta

Op 31 december 2019 lopen de afgegeven schriftelijke toestemmingen voor de sleepnetvisserij in de Voordelta af. De heeft RVO de vergunninghouders daarom een brief hierover gestuurd. Het is belangrijk om op tijd actie te ondernemen als u deze brief ontvangen heeft. Hierover kunt u contact opnemen met uw PO of VisNed.

Er zijn bij ons meerdere berichten binnengekomen van ondernemers die een brief hebben ontvangen. De inhoud van de ontvangen brieven is toegespitst op de specifieke situatie voor uw bedrijf. VisNed heeft aan de PO's uitgebreide informatie gestuurd over hoe te handelen in de verschillende situaties. U kunt meer informatie opvragen over de toestemming voor de sleepnetvisserij in de Voordelta, neem hiervoor contact op met uw PO of met Nathanael Middelkoop van VisNed; 0527 - 684141 of nmiddelkoop@visned.nl