Verzoek deelname enquête WEcR kleine kustvisserijen

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers ontvingen in week 42 een enquête van Wageningen Economic Research (WEcR - voorheen LEI) over de economische resultaten in 2018. Hiermee wordt de economische positie van deze visserijen in kaart gebracht.

Al jaren verzamelt Wageningen Economic Research de economische gegevens van de kleine kustvisserijen. Onder de kleine kustvisserijen vallen de verschillende visserijen in de kustzone, zoals de staandwantvisserij, de visserij met fuiken en andere vaste vistuigen en de schelpdiervisserij.

De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor de rapportage over de jaarlijkse economische resultaten van de visserij (Visserij in Cijfers). Daarmee kunnen ze worden gebruikt om het belang van de sector (economisch en sociaal) en de effecten van eventuele beleidsmaatregelen te bepalen.

De medewerking van de betrokken vissers is belangrijk en wordt erg op prijs gesteld. Met behulp van de gegevens die vissers aanleveren kan een reëel en betrouwbaar beeld van de sector geschetst worden. Dat is vanzelfsprekend ook van groot belang voor de sector. We vragen de betrokken vissers daarom vriendelijk hun medewerking te willen verlenen aan deze enquête.

Voor het einde van het jaar zullen de resultaten beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arie Mol (tel: 070 - 3358226).