Aanvoerhoeveelheid Rog verlaagd

De Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO – het samenwerkingsverband van de 7 Nederlandse PO’s in de kottervisserij) heeft moeten besluiten de aanvoerhoeveelheid voor rog te verlagen. De maatregel gaat maandag 14 oktober as. in.

De aanvoermogelijkheden voor rog zijn beperkt. Nederland heeft maar een quotum van 237 ton en ook veel andere landen hebben tekort of nauwelijks genoeg. Daardoor zijn de ruilmogelijkheden beperkt. Tot nu toe is ongeveer 50 ton bij geruild.

Daarnaast hebben we te maken met een voor vissers negatieve aanpassing van de registratieregeling. Nederland boekte tot vorig jaar hoeveelheden tot 50 kg (die ook niet in het logboek geregistreerd hoefden te worden) niet van het quotum af.

Echter, de Europese Commissie heeft Nederland opgedragen deze regel aan te passen waardoor deze hoeveelheden met ingang van dit jaar wel van het quotum afgetrokken worden. Dat scheelt ons tot nu toe dit jaar zeker 40 ton extra afboeking.

Inmiddels ligt de uitputting van Rog op 109 % en in verband met deze hoge benutting heeft de CVO besloten om de aan te voeren hoeveelheid te verlagen van 160 naar 40 kg per week, dan wel per reis langer dan een week.

De maatregel wordt met ingang van maandag 14 oktober van kracht. Op aanvoer van meer dan 40 kg staat een sanctie van € 5,00 per kg.

Noorse kreeft

Het is de VisNed-PO's wel gelukt om de aanvoerhoeveelheid Noorse kreeft te verhogen. Vanuit Engeland is deze week 250 ton bijgeruild waardoor het quotum nu op 1.515 ton is uitgekomen met een benutting op dit moment van 1.200 ton (79%).