Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 4 oktober 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 38 verwerkt zal zijn.

Ter vergelijk onderstaand het overzicht per 5 oktober 2018, wat eveneens de aanvoer weergeeft over dezelfde periode. In vergelijking met deze periode ligt de aanvoer van de belangrijke soorten tong en schol lager.

 

2019

2018

 

( 04-10-2019)

( 05-10-2018)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

8.992

5.172

58 %

10.825

6.151

57 %

Schol

38.898

15.439

40 %

43.550

18.857

43 %

Kabeljauw

939

630

67 %

995

290

29 %

Wijting

864

600

69 %

594

453

76 %

Tarbot/Griet

4.531

1.895

42 %

3.947

1.790

45 %

Tongschar

704

286

41 %

879

244

28 %

Langoustines

1.515

1.200

79 %

750

588

78 %

Rog

282

306

109 %

253

207

82 %

Schol Skagerrak

2.513

1.802

72 %

2.297

657

29 %

Wijting Kanaal

732

599

82 %

463

385

83 %