Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

PAP-regeling schol:

Met ingang van maandag 27 januari 2020 is de volgende periode van 4 weken ingegaan. Deze loopt van week 5 t/m 8 (27 januari – 22 februari 2020) en luidt als volgt:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in de 4-weekse periode week 1 t/m 4 maximaal 100 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tussen 315 tot 630 ton mag in de 4-weekse periode week 1 t/m 4 maximaal 115 ton schol aanvoeren,
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in de 4-weekse periode week 1 t/m 4 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht. Indien een vaartuig meer dan 3.000 kg vangt dient het lid dit z.s.m. te melden aan de eigen PO.
 • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

Noorse kreeft: Aanvoer en verhandeling van meer dan 30 stuks in een kilogram is verboden. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 120 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog - RJN, gevlekte rog - RJM) aanvoeren.
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Zeebaars; Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Voor de maanden februari en maart geldt een totaal aanvoerverbod voor alle vistuigen. Er mag dus weer vanaf 1 april as. zeebaars worden aangevoerd.
 • Voor alle vaartuigen die gebruik maken van een gesleept vistuig (er is geen onderscheid meer tussen boomkor/borden en fly shoot) geldt een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 520 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
 • Voor staandwant-vissers geldt 1.400 kg per jaar.
 • Voor de handlijn-vissers geldt 5.700 kg per jaar.