Sluit niet-EU vissers aan bij Vereniging Zee-Risico 1967

Steeds vaker horen wij geluiden van de vloot dat er vissers van buiten de EU aan boord stappen van een kotter. Het is wettelijk verplicht vissers van buiten de Europese Unie aan te melden bij de Vereniging Zee-Risico 1967. De Vereniging Zee-Risico 1967 heeft hierover een brief gestuurd. Wij adviseren u dringend gehoor te geven aan deze oproep.

In 1967 werd in Nederland het stelsel van sociale verzekeringen gewijzigd. De Ziektewet en Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) werden geĆÆntroduceerd en gelden sindsdien voor Nederlandse zeevarenden. Voor de overige zeevarenden werd in dat jaar de Vereniging Zee-Risico 1967 opgericht. De Vereniging Zee-Risico 1967 (ZR 1967) voert de premie-inning en verstrekkingen van de zogenaamde verplichte regeling uit, deze regeling is gebaseerd op de artikelen 734d t/m van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Kortweg houdt dit in dat werkgevers die opvarenden aan boord hebben die afkomstig zijn uit een land waar Nederland GEEN sociale zekerheids-verdrag mee heeft gesloten, op grond van de wet aangesloten zijn bij de Vereniging Zee-Risico 1967. Het is dus verplicht vissers van buiten de Europese Unie hier aan te melden en premie af te dragen voor hen.

In principe is de Vereniging Zee-Risico 1967 er voor Nederlands gevlagde schepen. Buitenlands gevlagde schepen kunnen desondanks een verzoek indienen bij de vereniging om zich erbij aan te sluiten.

Waar bestaan de aanspraken uit?

  • Bij ziekte van een zeevarende bestaat de eerste 52 weken recht op ziekengeld. De uitkering bedraagt 80% van het dagloon;
  • Bij ongeval of beroepsziekte wordt de termijn van 52 weken verlengd tot maximaal 4 jaar. De uitkering wordt na 52 weken verlaagd tot 70% van het dagloon. Is er na 4 jaar nog steeds sprake van arbeidsongeschiktheid, dan bestaat aanspraak op een afkoopsom die gerelateerd is aan de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage;
  • Overlijdensuitkering voor nagelaten betrekkingen;
  • Vergoeding van medische kosten voor zover ze in het woonland zijn gemaakt.

LET OP! Medische kosten of opname in een ziekenhuis in het buitenland naar aanleiding van ziekte of ongeval tijdens de reis (de zogeheten redersaansprakelijkheid) valt niet onder de Vereniging Zee-Risico 1967. Daarvoor kunt u een aparte verzekering afsluiten. Na terugkeer in het woonland neemt de Vereniging Zee-Risico 1967 de kosten voor haar rekening, voor zover die kosten rechtstreeks het gevolg zijn van het ongeval (of de beroepsziekte).

Kosten

De premie is vastgesteld op 1,25 % van de loonsom van de zeevarenden van buiten de EU.

Wat u moet doen

Als u geen opvarenden heeft van buiten de EU kunt u dit per mail melden bij de Vereniging Zee-Risico 1967 (info@scheepvaartnet.nl). Vermeld daarbij duidelijk uw scheepsnummer, naam en contactgegevens.

Als u wel opvarenden heeft van buiten de Europese Unie is ons dringende advies het vragenformulier dat bij de brief is gevoegd in te vullen en te versturen aan de Vereniging Zee-Risico 1967. Hierbij een link naar de brief en het vragenformulier: Brief Vereniging Zee-Risico 1967.

Vragen?

Als u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met NathanaĆ«l Middelkoop (nmiddelkoop@visned.nl / 0527-684141).