Betere afstemming beloofd bij opgeviste explosieven

Na de intrede van de pulsvisserij is het aantal opgeviste explosieven flink afgenomen. Nu de boomkor met wekkers noodgedwongen weer meer wordt gebruikt worden deze helaas vaker opgevist en neemt het aantal meldingen toe. Toch wordt er niet als vanouds adequaat en snel geruimd, zo merkte Dirk Pijl van DE Maritime. Hij trok aan de bel en trad samen met VisNed in gesprek met de Koninklijke Marine en de Kustwacht.

Tijdens het gesprek dat vorige week plaats vond in het Kustwachtcentrum in Den Helder werden de zorgen over het achterblijven van de ruimingen gedeeld. De angst bestaat dat vissers geen meldingen meer doen wanneer ze merken dat explosieven lange tijd in de plotter blijven staan. Dat kan niet, want ongelukken met explosieven staan bij velen op het netvlies en alles moet gedaan worden om herhaling te voorkomen.

Capaciteit ontbreekt

In het gesprek bleek al snel dat er van onwil bij de Koninklijke Marine in ieder geval geen sprake is, maar dat het eenvoudigweg een kwestie van capaciteit is. Halverwege de jaren 2000 beschikte de Marine nog over 15 mijnenjagers en tegenwoordig nog over zes waarvan er drie operationeel zijn.

Wegens NAVO verplichtingen en opleidingsdoeleinden blijft er van die drie één over voor bijna de hele zuidelijke Noordzee. Een schip dat bovendien een periode voor onderhoud op de werf lag. Aangegeven wordt dat vanuit de Britse marine bitter weinig gebeurt in de Noordzee als het gaat om UXO's (Unexploded Ordnance). Ook in Britse wateren worden daarom explosieven geruimd door de Nederlandse Marine, maar Nederlandse wateren hebben een hogere prioriteit.

Bovendien hebben ruimingen als gevolg van windpark-surveys prioriteit boven ‘losse’ explosieven. Ook goede weersomstandigheden zijn van belang bij het uitvoeren van deze werkzaamheden, het najaar en de winter zijn daarvoor dan ook niet ideaal geweest. Deze week waren de omstandigheden goed en op moment van schrijven heeft ons in ieder geval het bericht bereikt dat de bemanning van de Zr. Ms. Makkum deze week zeker vier explosieven heeft geruimd. 

Meldingen centraal doen

Aangezien de Kustwachtfolders over explosieven inmiddels alweer uit 2009 stammen, staat hier geen centraal emailadres voor meldingen in. Intussen zijn we ingehaald door de realiteit en heeft iedere kotter een internetverbinding en doen vissers hun melding vaak via email. Dat mag ook, maar vissers worden verzocht deze altijd naar CCC@kustwacht.nl te sturen om te zorgen dat er zo snel mogelijk iets mee gedaan wordt. Het komt voor dat meldingen soms verstuurd worden naar info- of andere emailadressen met als gevolg dat de melding niet (tijdig) bij de juiste personen terechtkomt. Denk in ieder geval aan het vermelden van de volgende gegevens bij het doen van een melding:

- scheepsnaam, visserijmerk en radio roepnaam
- geografische positie van opvissen of van de plaats waar het explosief is teruggeworpen. In het laatste geval ook de waterdiepte vermelden.
- zo duidelijk mogelijke beschrijving van het explosief (te denken valt aan vorm, afmeting en eventuele kenmerken of bijzonderheden)
- getroffen maatregelen
- bevindt het explosief zich boven water (aan dek) of onder water (teruggeworpen).
- eventueel voorgenomen aanloophaven en verwachte tijd van aankomst op de rede aldaar
- indien mogelijk de melding voorzien van een digitale foto.

Sonarboeien

Er wordt met klem geadviseerd altijd gebruik te maken van een sonarboei bij het terug overboord zetten van explosieven. Vooral nu vaak niet meteen gereageerd kan worden op een melding is het van belang dat het explosief goed vindbaar is en blijft. Wanneer een explosief niet gemarkeerd is met een boei is de kans groot dat het niet teruggevonden kan worden omdat het na een paar dagen vaak overspoeld raakt met zand. Vissers wordt aangeraden te checken of deze boeien aan boord zijn en anders kunnen zij hiervoor terecht bij de verschillende Visserij Coöperaties die deze verstrekt krijgen van Defensie.

Het is goed dat Dirk Pijl de afgelopen maanden alert is geweest op de meldingen en stand van zaken m.b.t. het ruimen hiervan. We hopen dan ook dat het gesprek met Marine en Kustwacht er aan bijdraagt dat dat er in de toekomst geen ongevallen meer plaatsvinden. Gezien de ruimingen van afgelopen week zien we in ieder geval dat de Marine deze taak nog steeds zeer serieus neemt. We verzoeken vissers dan ook om altijd een melding te doen en zo veel mogelijk de hierboven beschreven werkwijze te volgen zodat Kustwacht en Marine zo efficient mogelijk kunnen reageren.

De Kustwachtbrochure voor opgeviste explosieven is hier te zien en te downloaden, hierin staat ook meer informatie over de bijdrageregeling voor opgeviste explosieven.

De explosievenkaart voor het herkennen van explosieven is hier te vinden.

https://www.kustwacht.nl/nl/explosieven