Luisteren naar elkaar bij dossier Wind op Zee

Natuurorganisaties, visserij en windsector moeten hun kaarten op tafel leggen. Hoe willen zij dat de Noordzee er in de toekomst uit ziet, gegeven de komst van energie op en uit zee? Om vervolgens samen te komen tot een gezamenlijk beeld. Dat is niet eenvoudig. Het vraagt vertrouwen in, en luisteren naar elkaar. 

Standpunt van de visserijsector: Ketenoplossing noodzakelijk

Als eerste bracht de visserij haar visie naar voren: idealiter blijft er zoveel mogelijk ruimte over voor de visserij om te vissen in de Noordzee. Pim Visser stelde namens VisNed: ‘Alles wat er ná de visserij bij is gekomen is medegebruik. Bij deze casus wordt dat omgedraaid.’  De visserij, als oudste gebruiker van de Noordzee, mag geen sluitpost worden. Een transitiefonds kan de pijn verzachten van enorme ruimtebeperkingen.

De aard en omvang van de vloot moet passend zijn bij de ruimte die overblijft op zee. De impact van Wind op Zee is voor de visserijsector echter veel groter dan een passende vloot alleen. Er dient een ketenoplossing te komen. Er moet immers niet alleen gekeken worden naar de gevolgen voor de vissers, maar ook naar visserijgemeenschappen en aanverwante sectoren. "Na deze transitie moet er een visserijsector zijn die ecologisch en economisch duurzaam opereert. Die toekomstbestendig is", aldus VisNed.

Visie NGO’s: Gesloten gebieden

De natuurorganisaties brachten gezamenlijk hun punten naar voren. Zij pleiten onder meer voor gesloten natuurgebieden op de Noordzee, maar zonder windparken. Hoezo 'dubbel ruimtegebruik'?  VisNed bracht in dat de sector dan juist 'dubbel gepakt' wordt. Vanuit de overheid werd aangekaart dat medegebruik tussen windmolens en natuur niet uitgesloten moet worden, omdat er sprake is van grote uitrol onder heel andere omstandigheden toen voor de eerste parken 'verboden toegang' bepaald werd.

Windsector en TenneT: lage kosten, weinig risico

De windsector heeft tot doel om duurzame energie te produceren voor een zo laag mogelijke prijs. Daarbij past het vermijden van risico. Daarom zien zij medegebruik als een gevaar. De vraag die hierbij meespeelt is dan of je de veiligheidscultuur op zee mag vergelijken met de veiligheidscultuur op land. Of de windsector niet een beetje doorschiet in voorzichtigheid. Dat doen ze op het Nederlandse plat heel erg en op het Engelse plat niet. "Beetje vreemd" zo merkte VisNed op.

Bij het aanleggen van de kabels kijkt TenneT vooral naar kostenefficiëntie en wil daarom zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen van de verschillende stakeholders. TenneT moet namelijk tien jaar vooruitplannen.

Vervolg

Alle partijen nemen kennis van elkaars ideeën en denken na over de gestelde vragen. Bij de volgende bijeenkomst (volgende week al) zal worden gekeken in hoeverre de visies op elkaar aansluiten en op welke punten er nog onderzoek nodig is. VisNed heeft een uitgebreide onderzoekslijst opgesteld en zal er voor blijven pleiten dat andere medegebruikers zich zoveel mogelijk aanpassen aan de visserij. De visserij heeft immers de oudste gebruikersrechten van de Noordzee, en zorgt voor gezond en duurzaam voedsel.